Kancelaria Parafialna

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ducha Świętego  

Proboszcz: ks. Michał Jaremko

58-260 BIELAWA, ul. Słowiańska 21

tel.: 74 833 44 05 

email:  parafiads@gmail.com

Kancelaria czynna:

środa w godz. 16:00 - 17:30
czwartek w godz. 9:00 - 10:00 oraz 16.00 - 17.30

(w okresie wakacji w środę i czwartek od godz 17:00 do 17:45)

Konto parafialne:
Bank Spółdzielczy
23 9527 0007 0038 1473 2000 0001

 


Sakrament Chrztu     

   Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20)

Sakrament Chrztu w naszym kościele udzielany jest w II niedziele miesiąca po uzgodnieniu z proboszczem. Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością.

Sakrament Namaszczenia chorych 

  „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. (Jk 5,14-15)

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca, oraz w nagłych wypadkach. W domu chorego należy przygotować:

• stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
• na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Sakrament Małżeństwa   

   "Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się osobiście w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

Pogrzeb katolicki   

   "Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił" (św. Tomasz z Akwinu).

Najlepszym darem dla Zmarłego jest modlitwa w Jego intencji.