Ministranci i Lektorzy

                   

Ministrant - osoba posługująca przy celebracji Mszy świętej, oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi. 

 

Lektor – chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Odczytuje lekcje z Pisma Świętego.

 

Patroni:

św. Alojzy Gonzaga SJ
św. Dominik Savio
św. Jan Berchmans SJ
św. Stanisław Kostka SJ
św. Tarsycjusz
św. Jan Bosco