Zapowiedzi

         „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)  

         

    

Damian Cetra – zam. Stronie Ślaskie, ul. Nadbrzeżna 2F/6

 

Magdalena Łojek – zam. Bielawa, ul. Wysoka 6/6

 


       Jeśliby ktoś wiedział o przeszkodach unieważniających przyszły związek małżeński wyżej wymienionych osób, w sumieniu jest zobowiązany zgłosić to duszpasterzom ich parafii.

  Ks. Krzysztof Pełech, Proboszcz